Thông báo về việc triển khai cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Công văn số 2150/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 21/7/2021 của Giám đốc ĐHQGHN về việc tăng cường công tác chăm sóc, hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Giáo dục đề nghị các đơn vị, cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, người lao động và người học thực hiện các nội dung dưới đây. Chi tiết nội dung công văn như sau:

02:07 22/07/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ