ĐHGD: Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cho Học viên Sau đại học

Ngày 11/9/2021, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo khoa học cho học viên sau đại học. Hội thảo nhằm tạo môi trường và điều kiện để học viên Trường ĐHGD có cơ hội trình bày, chia sẻ những ý tưởng nghiên cứu mới và công bố những kết quả nghiên cứu của mình về các lĩnh vực nghiên cứu: lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; công nghệ giáo dục; tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên; quản lý giáo dục và quản trị trường học; đo lường và đánh giá trong giáo dục.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của các Phó hiệu trưởng: PGS.TS. Phạm Văn Thuần, PGS.TS. Nguyễn Thị Hương, TS. Nguyễn Đức Huy, đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng chức năng, giảng viên và học viên sau đại học. Điều hành Hội nghị, có PGS.TS. Nguyễn Chí Thành – Chủ nhiệm Khoa Sư phạm; PGS.TS. Dương Thị Hoàng Yến Chủ nhiệm Khoa Quản lý Giáo dục; TS. Trần Văn Công – Phó Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục.

Theo Ban tổ chức, trong năm học 2020-2021, số học viên sau đại học tham gia nghiên cứu khoa học gia tăng đáng kể: từ 11 và 4 lượt học viên, NCS tham gia trong năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020, thì đến năm học 2020-2021 con số này đã lên đến 43 lượt học viên, NCS tham gia.

Số lượng các báo cáo khoa học của học viên sau đại học tham gia tại Hội thảo khoa học của người học trong năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020 là 02 báo cáo mỗi năm thì đến năm học 2020-2021, con số này đã lên đến 28 báo cáo (trong đó có 12 báo cáo khoa học của NCS).

Cũng trong năm học này, có đến 6 đề tài – dự án nghiên cứu khoa học của học viên sau đại học đã đạt các tiêu chí theo quy định của Quỹ phát triển Khoa học công nghệ Trường Đại học Giáo dục và được cấp kinh phí tài trợ từ 5 triệu đến 20 triệu đồng.

Trong số 40 đề xuất viết báo cáo khoa học được gửi đến Ban tổ chức của Hội thảo năm nay, đã có 28 báo cáo được chọn đăng trong Kỷ yếu tại hội thảo, và có 5 báo cáo được chọn để báo cáo trực tiếp liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu chính của trường Đại học Giáo dục.

Các báo cáo được lựa chọn trình bày tại Hội thảo:

 

Trong những năm tiếp theo, Trường Đại học Giáo dục tiếp tục xác định định hướng nghiên cứu khoa học cho học viên sau đại học của Trường Đại học Giáo dục hướng đến 3 mục tiêu cơ bản: một là, nghiên cứu khoa học cho người học hướng tới chất lượng; hai là, thành lập và quy trì Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ và cấp kinh phí cho các đề tài khi thuyết minh đủ điều kiện được duyệt và cam kết các sản phẩm và mang tính ứng dụng thực tiễn; ba là, người học là chủ trì đề tài và ký hợp đồng NCKH với nhà trường. Nhóm nghiên cứu có thể mời giảng viên cùng tham gia.

UEd Media

02:09 11/09/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ