ĐHGD: 2 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đượctham gia đào tạo theo Đề án 89 của Bộ GD&ĐT

Ngày 17/09/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2914/QĐ-BGDĐT về việc phê duỵệt danh sách bổ sung các cơ sở tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (gọi tắt là Đề án 89). Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội có 2 chương trình đào tạo tiến sĩ tham gia Đề án này là: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục và Tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục.

Ngày 18/1/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 89 phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030" (Đề án 89).

Mục tiêu của Đề án là đào tạo trình độ tiến sĩ cho 10% giảng viên đại học; đào tạo để trên 80% giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ; bồi dưỡng kỹ năng quản trị đại học cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và bồi dưỡng một số kỹ năng như: phát triển chương trình đào tạo, ngoại ngữ, tin học, phương pháp giảng dạy… cho 100% giảng viên. Đồng thời, thu hút 1500 nhà khoa học, những người có trình độ tiến sĩ về làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

12:09 17/09/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ