Chuỗi hội thảo trực tuyến về chủ đề Nghiên cứu Khoa học giáo dục và Xuất bản khoa học

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN trân trọng thông báo: Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị: Trường Đại học Giáo dục-ĐHQGHN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  đồng tổ chức Chuỗi hội thảo trực tuyến về chủ đề: "Nghiên cứu Khoa học giáo dục và Xuất bản khoa học".

1. Mục đích: chia sẻ kinh nghiệm, thông tin trong nước và quốc tế về lĩnh vực khoa học giáo dục và xuất bản khoa học; Kết nối cộng đồng các nhà khoa học trong nước; ngoài nước; Góp phần truyền cảm hứng tích cực trong nghiên cứu khoa học nói chung, khoa học giáo dục nói riêng của các giảng viên, sinh viên trên cả nước; Góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và công bố khoa học lĩnh vực khoa học giáo dục, ....

2. Thời gian: Chuỗi hội thảo trực tuyến được tổ chức vào các sáng thứ bảy, từ 9h-11h, 2 buổi/1 tháng; Bắt đầu tổ chức buổi đầu tiên vào thứ 7, ngày 25/9/2021.
Với những phiên có báo cáo người nước ngoài hoặc người Việt ở nước ngoài, thời điểm bắt đầu sẽ thay đổi phù hợp với múi giờ của chuyên gia, báo cáo viên.
Lịch dự kiến về thời gian như sau:
Năm 2021: 25/9 09/10 23/10 06/11 27/11 11/12 và 25/12
Năm 2011: 08/01 26/02 05/3 19/3 09/4 24/4

3. Nội dung: Cùng với cả nước tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, với xu hướng ngày càng đòi hỏi và nâng cao hơn nữa chất lượng của nghiên cứu và công bố khoa học, trong đó có khoa học giáo dục; đáp ứng nhu cầu của đông đảo các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, Tạp chí Giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đồng chủ trì tổ chức chuỗi hội thảo-seminar trực tuyến về các vấn đề Nghiên cứu khoa học Giáo dục và Xuất bản khoa học.
Chủ đề 1. Kĩ năng nghiên cứu và công bố trong Khoa học Giáo dục
Trong chủ đề này, các chuyên gia được mời sẽ báo cáo về các nội đang rất được quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu lĩnh vực khoa học giáo dục trong nước như: một số phương pháp nghiên cứu phổ biến, dễ vận dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục; phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học; đồ hoạ dữ liệu trong nghiên cứu khoa học; các lưu ý trong kĩ năng viết bài báo đăng trên tạp chí trong nước, bằng tiếng Việt; kĩ năng viết bài báo bằng tiếng Anh; cách thức, kinh nghiệm tìm kiếm tài liệu tham khảo, viết phần lịch sử nghiên cứu; kinh nghiệm tìm tạp chí trong nước và nước ngoài phù hợp để gửi đăng bài báo;… Các nội dung này như là sự bồi dưỡng, củng cố thêm kinh nghiệm cho các nhà nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu và chuẩn bị công bố.
Chủ đề 2.
Nghiên cứu Khoa học Giáo dục: xu hướng, kinh nghiệm trong nước và quốc tế
Trong chủ đề này, các vấn đề liên quan đến kinh nghiệm nghiên cứu, công bố cũng như những xu hướng mới, kết quả nghiên cứu mới và cả thực tiễn giáo dục ở nước ngoài cũng được chia sẻ. Các chủ đề có thể kể tới là sự phát triển của “nghiên cứu bài học” trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam; Giáo dục công dân toàn cầu và khuyến nghị cho Việt Nam; Một số chương trình đào tạo tiến sĩ tại Vương quốc Anh và vấn đề đào tạo tiến sĩ trên thế giới; Chính sách/Chính trị trong giáo dục; Kiểm định trong Giáo dục đại học; đảm bảo chất lượng bên trong ở Hoa Kỳ và một số khuyến nghị;… Đương nhiên, các báo cáo viên sẽ trình bày theo hướng tập trung vào ý tưởng nghiên cứu, quá trình và phương pháp nghiên cứu hơn là chỉ tập trung vào kết quả nghiên cứu. Điều này sẽ giúp người tham dự biết, hiểu được cách tiến hành các nghiên cứu có chất lượng trong lĩnh vực khoa học giáo dục.
Chủ đề 3. Xuất bản khoa học: thực tiễn và bình luận
Chủ đề xuất bản khoa học sẽ là nơi chia sẻ về các vấn đề liên quan đến xuất bản khoa học: chính sách xuất bản khoa học; xuất bản mở và khoa học mở; đánh giá và hệ thống đánh giá các tạp chí khoa học; kinh nghiệm nâng cao chất lượng biên tập, chất lượng bài báo, chất lượng tạp chí; hệ thống tiền xuất bản trong nghiên cứu khoa học; mã định danh nhà nghiên cứu; chiến lược tăng khả năng nhận diện và do đó là khả năng được trích dẫn; … và cả những thông tin liên quan đến các hoạt động của biên tập viên, người bình duyệt trong các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.
Đối tượng phù hợp tham gia:
Chuỗi hội thảo trước hết hướng tới đối tượng là các nghiên cứu sinh, học viên cao học, các giảng viên, các nhà nghiên cứu trẻ đang có nhu cầu biết, hiểu và nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học. Các biên tập viên khoa học, một số thầy cô làm công tác quản lí khoa học cũng có thể lựa chọn một số chủ đề liên quan để tham dự và chia sẻ.
4. Link đăng kí tham dự: https://docs.google.com/forms/d/1BADEYq44V5i0-jouMFzo15g4zR1kUy2geJ06ioLYB4o/viewform?edit_requested=true
- Xem thông tin chi tiết nội dung Chuỗi Hội thảo tại đây
 
Trân trọng thông báo./.
Phòng KH&HTPT

 
 
 
04:09 23/09/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ