Thông báo Về việc tổ chức Lễ khai giảng và Tuần lễ hội nhập cho sinh viên ĐHCQ năm học 2021-2022

             Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Trường Đại học Giáo dục tổ chức Lễ khai giảng và Tuần lễ hội nhập cho sinh viên ĐHCQ năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

I. Lễ khai giảng năm học 2021-2022

1. Thời gian :                08h00’-10h00’, Thứ Hai, ngày 04 tháng 10 năm 2021

2. Hình thức:                Online qua Phần mềm ZOOM. Thông tin phòng zoom sẽ được gửi qua email cho sinh viên

3. Thành phần:

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Giáo dục

- Sinh viên đại học chính quy khóa QH-2021-S và đại diện sinh viên khóa QH-2018-S, QH-2019-S, QH-2020-S

- Khách mời.

II. Tuần Lễ hội nhập cho sinh viên năm học 2021-2022

1. Thời gian

TT

Thời gian

Nội dung

Diễn giả

1

Thứ 2 ngày 04/10/2021

 

Buổi sáng

10h00-12h00

Giới thiệu về Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Giáo dục

GS. TS. Nguyễn Quý Thanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

2

Thứ 3 ngày 05/10/2021

Buổi sáng

08h30-10h00

Chuẩn bị Tâm lý học Đại học

PGS.TS Trần Thành Nam- Chủ nhiệm Khoa Các KHGD

3

10h00-11h30

Công tác an ninh, trật tự đối với HSSV; Tình hình an ninh trật tự trong các trường ĐH thời gian qua; Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm học 2021-2022

PA 03 CAHN

4

Thứ 3 ngày 05/10/2021

Buổi Chiều

14h30-15h30

Hướng dẫn Sinh viên khóa QH-2021-S sử dụng Moodle và Zoom

TS. Tôn Quang Cường - Chủ nhiệm khoa Công nghệ giáo dục; Khoa CNGD (tham gia giải đáp)

5

15h30-17h00

Học tập kết hợp, lớp học đảo ngược trên hệ thông Moodle của trường

PGS. TS. Nguyễn Chí Thành- CNK Sư phạm

6

Thứ 4 ngày 06/10/2021

Buổi sáng

08h00-09h00

Quy chế Công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội; Hướng dẫn sinh viên liên hệ về công tác HSSV. Kế hoạch cấp phát các loại học bổng của ĐHQGHN và của đơn vị.

TS. Nguyễn Trung Kiên- Trưởng Phòng CTHSSV

7

09h00-10h00

Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Hướng dẫn sinh viên liên hệ về công tác đào tạo

TS. Nguyễn Bá Ngọc- Trưởng Phòng Đào tạo

8

10h00-11h00

Trung tâm TT-TV ĐHQGHN giới thiệu và hướng dẫn khai thác nguồn tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu.

Trung tâm TT-TV ĐHQGHN

9

Thứ 4 ngày 06/10/2021

Buổi chiều

14h30-17h00

Tập huấn Sinh viên khóa QH-2021-S sử dụng Moodle và Zoom

Khoa CNGD (chủ trì báo cáo)

Phòng Đào tạo (tham gia giải đáp)

Phòng HCTH (tham gia giải đáp)

 

10

Thứ 5 ngày 07/10/2021

Và Thứ 6 ngày 08/10/2021

Buổi sáng

08h30-11h30

Chương trình công tác của Đoàn Thanh niên năm học 2021 – 2022. Giới thiệu dưới các hình thức khác nhau về chương trình công tác, hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các CLB sinh viên, cựu sinh viên.

Đoàn Thanh Niên

2. Thành phần: Sinh viên khóa QH-2021-S

3. Hình thức: Online qua phần mềm ZOOM

                       ID: 886 622 6688

                       Link: https://zoom.us/j/8866226688

Trường Đại học Giáo dục đề nghị lãnh đạo các Khoa, các Phòng chức năng, Cố vấn học tập thông báo kế hoạch tới sinh viên ĐHCQ và phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong Thông báo này./

Phòng CTHSSV

02:09 30/09/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ