Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Thu Hà

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Thu Hà với đề tài:

“Nghiên cứu trường diễn về hành vi nguy cơ đến sức khỏe và các vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh trung học phổ thông”

Chuyên ngành: Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

Mã số: 9310401.01

Thời gian: 8 giờ 30,  ngày 13 tháng 10 năm 2021

Địa điểm họp trực tiếp: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

                                      Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

02:10 08/10/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ