Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn số 3150/ĐHQGHN- CT&CTHSSV, ngày 15/10/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc (gọi là học bổng Posco) năm học 2021-2022, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

- Sinh viên đại học hệ chính quy khóa QH-2019-S và khóa QH-2020-S;

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại Giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trở lên trong năm học 2021-2022;

- Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ, là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn.

2. Chỉ tiêu học bổng: 01 sinh viên

3. Giá trị học bổng: 1000 USD/sinh viên/năm học (tương đương khoảng 22.630.000 VNĐ tính theo thời giá hiện hành).

4. Kế hoạch triển khai:

- CVHT thông báo thông tin về Chương trình học bổng Posco năm học 2021 - 2022 cho sinh viên;

- Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ học bổng trực tuyến tại địa chỉ https://forms.gle/KczzefwANPK98Boq7 : trước 11 giờ, ngày 25/10/2021;

- Phòng CTHSSV thông báo kết quả sinh viên đạt vòng sơ duyệt: Trước 11 giờ ngày 26/10/2021;

5. Hồ sơ đăng ký: Sinh viên nộp bản scan các Hồ sơ sau:

- Danh sách sinh viên được xét chọn Học bổng (có chữ ký của CVHT và BCN Khoa);

- Bảng điểm năm học 2020-2021 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việttiếng Anh, theo mẫu);

- Các minh chứng về: chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, hoàn cảnh khó khăn, … (nếu có);

-  Bản photo Thẻ sinh viên.

6. Thông tin liên hệ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ ThS. Hà Thị Thanh Thủy, SĐT: 02473017123 số lẻ 1102; Email: thuyhtt@vnu.edu.vn).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.

03:10 20/10/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ