Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản năm học 2023 - 2024

03:08 26/08/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ