Thời khóa biểu Khóa QH-2022-S

Sinh viên quét mã QR-CODE hoặc truy cập link để xem thời khóa biểu học kỳ 1 dành cho Tân sinh viên khóa QH-2022-S.  Thời gian bắt đầu học kỳ: từ ngày 03/10/2022.

Hoặc Link thời khóa biểu

Sinh viên lưu ý:

- Sinh viên xem danh sách chia nhóm trước khi xem thời khóa biểu

- Thời khóa biểu có thể điều chỉnh và cập nhật cho đến ngày 02/10/2022

Phòng Đào tạo

 

04:09 23/09/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ