Công tác nhân sự tháng 9 năm 2022

Trong tháng 9/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN đã ký các Quyết định thành lập đơn vị, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo, quản lý thuộc các phòng ban, các khoa và đơn vị trực thuộc.

Thôn tin cụ thể như sau:

- Quyết định số 1567/QĐ-ĐHGD ngày 15 tháng 9 năm 2022 về việc bổ nhiệm lại Bà Vũ Thị Thu Hoài, Tiến sĩ, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2022.

- Quyết định số 1688/QĐ-ĐHGD ngày 26 tháng 9 năm 2022 về việc Thành lập Viện Nghiên cứu lâm sàng về xã hội, tâm lý và giáo dục trực thuộc Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Thông tin hướng nghiệp và Nghiên cứu, Ứng dụng tâm lý. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

- Quyết định số 1689/QĐ-ĐHGD ngày 26 tháng 9 năm 2022 về việc bổ nhiệm Bà Chu Thị Hồng Nhung, Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Các khoa học giáo dục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục kể từ ngày 01/10/2022. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 1698/QĐ-ĐHGD ngày 28 tháng 9 năm 2022 về việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Nho, Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Các khoa học giáo dục giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Giáo dục Mầm non, Khoa Các khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 1700/QĐ-ĐHGD ngày 28 tháng 9 năm 2022 về việc Bổ nhiệm Bà Nguyễn Phương Huyền, Tiến sĩ, Phó Trưởng bộ môn Quản lý giáo dục chuyên ngành, Khoa Quản lý giáo dục giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 1745/QĐ-ĐHGD ngày 29 tháng 9 năm 2022 về việc bổ nhiệm Bà Đặng Hoàng Minh, PGS.TS, Trưởng bộ môn Giáo dục và Trị liệu, Khoa Các khoa học giáo dục giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu lâm sàng về xã hội, tâm lý và giáo dục thuộc Trường Đại học Giáo dục. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 1789/QĐ-ĐHGD ngày 3 tháng 10 ngày 2022 về việc bổ nhiệm ông Hoàng Gia Trang, TS, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Giáo dục và Phát triển con người, Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

>>> Một số hình ảnh trao Quyết định bổ nhiệm 

Hiệu trưởng Trường ĐHGD trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Đào tạo cho TS. Vũ Thị Thu Hoài

Hiệu trưởng Trường ĐHGD trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục cho TS. Chu Thị Hồng Nhung

Hiệu trưởng Trường ĐHGD trao quyết định bổ nhiệm TS. Hoàng Thị Nho giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Giáo dục Mầm non, Khoa Các khoa học giáo dục

Hiệu trưởng Trường ĐHGD trao quyết định bổ nhiệm TS. Hoàng Gia Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Giáo dục và Phát triển con người

Ban Giám hiệu Trường ĐH Giáo dục chụp ảnh cùng các nhân sự lãnh đạo nhận nhiệm vụ mới

 

UEd Media

10:10 04/10/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ