Thông báo Về việc mở lớp Bồi dưỡng kiến thức dự thi cao học đợt 2 năm 2015

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, Trường Đại học Giáo dục ủy quyền cho Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức dự thi cao học đợt 2 năm 2015 ngành Quản lý Giáo dục, ngành Lý luận và Phương pháp dạy học. Thông tin cụ thể như sau:

- Các môn học: Theo quy định của ĐHQGHN và nhà trường

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 12 tháng 5  đến hết ngày 30/6/2015

- Dự kiến thời gian học: Bắt đầu trong tháng 7/2015.

- Địa điểm  đăng ký: Trung tâm hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng - Phòng 105 Nhà G7, 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy- Hà Nội; Điện thoại: 04 22139568Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng

 

 

12:07 07/07/2015

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ