Tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành kèm theo Quyết định số 1165 /QĐ-ĐBCL ngày 20/4/2011 của Giám đốc ĐHQGHN.
12:03 17/03/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ