Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi về chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học

Thực hiện Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2015 - 2016, đề nghị sinh viên đại học hệ chính quy và Học viên cao học của Trường Đại học Giáo dục đóng góp ý kiến về chất lượng và hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ người học của trường ĐHGD và ĐHQGHN.

Yêu cầu Sinh viên/Học viên tìm hiểu kỹ các thông tin về phiếu khảo sát, hướng dẫn thực hiện đánh giá

 (chi tiết xem trong file đính kèm) và nghiêm túc thực hiện hoạt động nói trên.

 Cụ thể như sau:

        - Từ 10/03/2015 đến 10/05/2016: Hoàn thành phiếu khảo sát. TT.ĐBCLGD trực tiếp phát phiếu và thu phiếu của sinh viên các lớp môn học. Học viên cao học nộp phiếu cho các lớp trưởng lớp khóa học.

       - Từ 11/05/2015 đến 13/05/2016: Các lớp trưởng lớp môn học (đối với sinh viên đại học) lập danh sách các sinh viên đã thực hiện khảo sát/tổng số sinh viên của lớp và nộp danh sách cho TT.ĐBCLGD Trường Đại học Giáo dục (phòng 202, nhà C0, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội). Các lớp trưởng lớp khóa học (đối với học viên sau đại học) tập hợp phiếu và nộp cho các Văn phòng khoa.

  * Lưu ý: 100% Sinh viên/Học viên phải tham gia hoạt động này. Phiếu khảo sát phải rõ ràng, không rách, không nhàu nát.

Mọi thắc mắc cần giải đáp xin gửi về địa chỉ hộp thư: hanhntm@vnu.edu.vn hoặc số điện thoại: 0904.121178.

Trân trọng thông báo./.

 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng

12:04 13/04/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ