Lý lịch khoa học cán bộ

Ban Giám hiệu

            GS.TS Nguyễn Quý Thanh

            TS. Nguyễn Đức Huy

            PGS.TS Phạm Văn Thuần

            TS. Nguyễn Thị Hương

Khối Hành chính

TS Dương Tuyết Hạnh

TS. Phạm Thị Thanh Hải

TS Nguyễn Bá Ngọc

TS Nguyễn Trung Kiên

Khoa Quản lý Giáo dục

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

PGS.TS Đặng Xuân Hải

PGS.TS Trịnh Văn Minh

PGS.TS Dương Thị Hoàng Yến

TS Đỗ Thị Thu Hằng

TS. Nguyễn Thị Tuyết

TS Nguyễn Phương Huyền

TS Nguyễn Thị Lý

Khoa Các Khoa học Giáo dục

PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa

PGS.TS Đặng Hoàng  Minh

PGS.TS. Trần Thành Nam

TS Trần Anh Tuấn

TS. Nguyễn Hồng Kiên

TS Nguyễn Thị Bích Liên

TS Trần Văn Công

TS Trần Văn Tính

ThS Mai Quang Huy

ThS Lại Thị Yến Ngọc

ThS Hồ Thu Hà

ThS Trần Thị Quỳnh Trang

ThS Nguyễn Thị Anh Thư

Khoa Sư phạm

PGS.TS Lê Kim Long

PGS.TS Mai Văn Hưng

PGS.TS. Lê Anh Vinh

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

TS Tôn Quang Cường

TS Nguyễn Hữu Chung

TS Vũ Minh Trang

TS Nguyễn Thị Ngọc Bích

PGS.TS Phạm Minh Diệu

TS Lê Thanh Huyền

TS Lê Thị Phượng

TS Lê Thị Thu Hiền

TS Nguyễn Thị Kim Thành

TS Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

PGS. TS Phạm Kim Chung

TS Phạm Thị Kim Giang

TS Vũ Thị Thu Hoài

TS. Văn Thị Minh Tư

TS. Nguyễn Hoàng Trang

TS. Phạm Đức Hiệp

ThS Đào Thị Hoa Mai

ThS Lã Phương Thúy

ThS Lại Phương Liên

ThS Nguyễn Thị Quỳnh Hương

ThS Vũ Phương Liên

ThS Đoàn Nguyệt Linh

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai

ThS. Phạm Thị Thanh Phượng

Bộ môn Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục

TS Sái Công Hồng

TS Lê Thái Hưng

PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền

TS. Tăng Thị Thùy

ThS. Lê Thị Hoàng Hà

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ