Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Ngành: Tâm lí học Chuyên ngành: Tâm ý học lâm sàng Trẻ em và Vị thành niên

(Ban hành kèm theo Quyết định s 2163/QĐ-ĐHQGHN ngày 15 tháng 6 năm 2015

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

>>> Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng Trẻ em và Vị thành niên

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ