Trung tâm Thông tin Hướng nghiệp và Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lý

Trung tâm Thông tin Hướng nghiệp và Nghiên cứu, Ứng dụng Tâm lý là trung tâm trực thuộc Trường Đại học Giáo dục.

Giám đốc: Đặng Hoàng Minh

          Trung tâm là nơi cung cấp các dịch vụ mang tính chuyên nghiệp và độc thù trong đó lĩnh vực khoa học tâm lý được ứng dụng vào cuộc sống thực tế và được triển khai theo cách thức phù hợp với văn hóa truyền thống Việt Nam cũng như xã hội Việt Nam hiện đại đang trong thời kì phát triển. Sứ mệnh của trung tâm là thúc đẩy việc ứng dụng kiến thức tâm lý để giải quyết các vấn đề khó khăn của con người cũng như phát triển tiềm năng của mỗi cá nhân trong học tập, giáo dục, sức khỏe và công việc, nghề nghiệp. Trung tâm có các nhiệm vụ cụ thể sau:

  • Nghiên cứu: Trung tâm thực hiện các nghiên cứu phát triển xuất phát từ những nhu cầu, đòi hỏi của thực tế nhằm phòng ngừa và can thiệp các vấn đề về sức khỏe tinh thần, giáo dục, công việc và cải thiện chất lượng cuộc sống.
  • Tư vấn: Trung tâm cung cấp dịch vụ đánh giá tâm lý, tư vấn, trị liệu cho các cá nhân và cộng đồng trong các lĩnh vực định hướng nghề nghiệp, học tập, sức khỏe tinh thần; cố vấn chuyên môn cho các tổ chức trong các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và tổ chức - nhân sự.
  • Bồi dưỡng: Trung tâm cùng phối hợp với các khoa khác của trường tổ chức các khóa tập huấn, các buối sinh hoạt chuyên môn, các buổi nói chuyện chuyên đề cho các đối tượng khác nhau như giáo viên, cha mẹ học sinh, các nhà chuyên môn. 
  • Phát triển nghề nghiệp: Trung tâm cam kết thúc đẩy sự phát triển ngành nghề "chuyên gia tâm lý học - nhà tâm lý học". Chúng tôi cho rằng để có được các nhà tâm lý học giỏi chuyên môn, ngay từ khi học đại học, các sinh viên cần được học qua thực hành, học qua thực nghiệm. Do vậy, trung tâm sẽ là cơ sở thực hành cho sinh viên của 2 chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên và Tâm lý học và Thực hành hướng nghiệp của Trường Đại học Giáo dục.    

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 203, Nhà C0, số 182, Đường Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 7301 7123,  số lẻ 3203

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ