Lịch sử phát triển

Ngày 21/12/1999, Khoa Sư phạm (tiền thân của Trường Đại học Giáo dục) chính thức được thành lập theo Quyết định số 1481/TCCB của Giám đốc ĐHQGHN. Việc thành lập Khoa Sư phạm đánh dấu sự ra đời một mô hình đào tạo giáo viên mới trong hệ thống giáo dục Việt Nam - mô hình đào tạo mở hướng tới sự liên thông, liên kết trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Để ghi nhận và phát triển mô hình đào tạo tiên tiến, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 441/ QĐ- TTg, ngày 03 tháng 4 năm 2009 thành lập Trường Đại học Giáo dục trên cơ sở Khoa Sư phạm. Trường Đại học Giáo dục (University of Education - UEd) đã trở thành thành viên thứ 6 trong ngôi nhà chung ĐHQGHN.

Đến năm 2018, Trường Đại học Giáo dục đã tuyển sinh được gần 5.000 cử nhân, 17 khoá đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục với 1920 học viên cao học; 13 khoá đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phươngpháp giảng dạy bộ môn với hơn 2827 học viên; 4 Khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục với 75 học viên; 9 khóa thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niênvới 95 học viên; năm 2017, 2018 Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh thạc sĩ & cử nhân Quản trị trường học; 16 khoá đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục với 200 NCS (trong đó có 84 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Nhà nước); 4 Khóa đào tạo tiến sĩ Đo lường và đánh giá trong giáo dục với 36 NCS; 2 Khóa đào tạo tiến sĩ Tâm lý học Lâm sàng trẻ em và vị thành niên với 10 NCS; bồi dưỡng hơn 10.000 giảng viên của gần 50 trường đại học, cao đẳng về Nghiệp vụ sư phạm đại học và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn khác.

Song song với việc triển khai đào tạo trong nước, Trường Đại học Giáo dục đã triển khai có hiệu quả các hoạt động liên kết đào tạo quốc tế và chuyển giao công nghệ đào tạo. Tính đến nay, Trường đã triển khai 8 chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế với 663 học viên, trong đó 650 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng thạc sĩ.

Thành công của Trường Đại học Giáo dục trong các lĩnh vực hoạt động đã được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Trường đã nhận được nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp, được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Chủ tịch UBND 11 tỉnh, thành phố; Cờ thi đua của ĐHQGHN Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN.

Trường Đại học Giáo dục là thành viên Hiệp hội giáo viên Châu Á – Thái Bình Dương; thành viên mạng lưới các trường đại học giáo dục Á – Phi; thành viên các trường đại học thuộc Cộng đồng Pháp ngữ; Đại diện duy nhất ở Việt Nam của Đại học Khảo thí Quốc tế Cambridge, Vương quốc anh về đào tạo và cấp bằng hoặc chứng chỉ công nhận giảng viên đạt chuẩn quốc tế.

Nhiệm vụ chính:

- Đào tạo đại học (cử nhân), sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp (bao gồm cả các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp) và giáo viên các bậc học phổ thông; cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ giáo dục và nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt chuẩn quốc tế.
- Nghiên cứu về lĩnh vực khoa học sư phạm, quản lý giáo dục và các khoa học giáo dục. Tham gia tư vấn cho các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các địa phương về các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển giáo dục, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học - công nghệ.
- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục đương nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan quản lý, nghiên cứu về giáo dục - đào tạo.
- Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ