Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

     Giám đốc

     Họ tên: Nguyễn Thị Ban

     Chức danh: Tiến sĩ

     Email: hoaban1410@yahoo.com
 

     Phó Giám đốc

     Họ tên: Mai Thị Khuyên

     Chức danh: Thạc sĩ

     Email:maikhuyen@vnu.edu.vn     

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Chức năng:

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

- Tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình liên kết đào tạo trong nước và quốc tế, du học quốc tế và các hoạt động khác có liên quan.

- Tổ chức các khoá bồi dưỡng ngắn hạn cho các đơn vị trong và ngoài Trường về các lĩnh vực có liên quan.

- Tham gia đào tạo sau đại học theo nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường để nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và kỹ năng quản lý chương trình của cán bộ thông qua các hoạt động ứng dụng công nghệ đào tạo tiên tiến của nước ngoài.

- Tìm kiếm các đối tác quốc tế để liên kết đào tạo, nghiên cứu, trao đổi sinh viên và giảng viên.

- Tham gia giới thiệu, quảng bá các chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng, du học, nghiên cứu, phát triển thương hiệu của Nhà trường.

- Tăng cường nguồn tài chính cho Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

Trung tâm có nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, các quy định, các chế độ chính sách của Nhà nước và các quy định của Trường Đại học Giáo dục và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), thực hiện đầy đủ mọi nhiệm vụ được giao dưới sự chỉ đạo và quản lý của Trường Đại học Giáo dục.

III. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƠN VỊ      

1. Hoàng Thị Thu Trang - Chuyên viên

IV. GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

Stt

Tên chương trình Bồi dưỡng

1

Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường TCCN

2

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

3

Cán bộ quản lý Sở/Phòng giáo dục & đào tạo

4

Cán bộ quản lý trường mầm non

5

Cán bộ quản lý trường phổ thông

6

Cán bộ quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp

7

Cán bộ quản lý trung tâm giáo dục thường xuyên

8

Cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường đại học, cao đẳng

9

Giáo dục Kỹ năng và giá trị sống cho giáo viên/học sinh

10

Tư vấn tâm lý học đường

11

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên THPT tiếp cận chuẩn quốc tế

12

Phương pháp dạy học theo tín chỉ

13

Xây dựng và Phát triển chương trình đào tạo

14

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

15

Sư phạm tương tác

16

Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục đại học

17

Dạy học tích cực

18

Công tác quản lý và hỗ trợ sinh viên

19

Công tác tổ chức quản lý đào tạo

20

Lý luận và Phương pháp giảng dạy đại học

21

Xây dựng hồ sơ môn học trong đào tạo theo tín chỉ

22

Phương pháp dạy học tự học ở đại học

23

Công tác tổ trưởng chuyên môn trong trường học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Địa chỉ liên hệ:

            Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội

            Phòng 424, Phòng 426, Nhà B2, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

            ĐT: 0247 3017 123 (máy lẻ 2426)          

 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ