Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN công bố điểm chuẩn năm 2017

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Giáo dục ban hành theo Quyết định số 568/QĐ-TCCB ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường  Đại học Giáo dục;

Căn cứ Công văn số 556/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 2 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-ĐT ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 714/QĐ-ĐT ngày 14/4/2017;

Căn cứ biên bản họp ngày 31/07/2017 của Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2017 của Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia, cụ thể như sau:

STT

Mã ngành

Ngành

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

52140209

Sư phạm Toán

30.50

- Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp ĐKXT phải đạt điểm ngưỡng chất lượng đầu vào của Trường.

- Điểm môn chính trong tổ hợp ĐKXT nhân hệ số 2.

- Điểm trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh THPT, KV3.

2

52140211

Sư phạm Vật lí

23.00

3

52140212

Sư phạm Hóa học

26.50

4

52140213

Sư phạm Sinh học

23.00

5

52140217

Sư phạm Ngữ văn

32.25

6

52140218

Sư phạm Lịch sử

29.75


Điều 2. Hội đồng tuyển sinh, Trưởng phòng chức năng, Chủ nhiệm khoa/bộ môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định số 1155/QĐ-ĐHGD

-----------------------

Tin liên quan:

Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo ĐHCQ năm 2017 của Trường Đại học Giáo dục theo phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực

- Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2017 của ĐHQGHN

12:07 31/07/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ