Thạc sĩ LL&PPDH bộ môn Toán - Chương trình Thạc sĩ đầu tiên được kiểm định

Chương trình Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán của Trường Đại học Giáo dục là chương trình thạc sĩ đầu tiên được kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Hội đồng Kiểm định chất lượng của Trung tâm Kiểm định chất lượng, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp lần thứ VII, công nhận kết quả của đoàn đánh giá ngoài chương trình Thạc sĩ LL&PP dạy học bộ môn Toán của trường Đại học Giáo dục với số tiêu chí đạt yêu cầu: 47/50 (chiếm 94%) và thống nhất công nhận chương trình đào tạo Thạc sĩ LL&PP dạy học Bộ môn Toán của Trường ĐHGD, ĐHQGHN đạt chuẩn chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ LL&PP dạy học bộ môn Toán đã được Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cũng như Hội đồng KĐCL của Trung tâm KĐCL, ĐHQG TP HCM đánh giá cao bởi đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy có trình độ chuyên môn tốt, có năng lực, kinh nghiệm và uy tín cao trong lĩnh vực học thuật. Giảng viên áp dụng tốt các phương pháp dạy học tích cực, khuyến khích sự chủ động, sáng tạo và hợp tác của người học. Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ LL&PP dạy học bộ môn Toán của nhà trường 100% đều có việc làm và được thăng tiến trong nghề nghiệp.

Như vậy, Trường ĐHGD đã được kiểm định chất lượng cấp đơn vị và là trường đại học đầu tiên có chương trình đào tạo bậc thạc sĩ được kiểm định chất lượng. Với tinh thần “chất lượng cao”, năm 2018 bên cạnh các chương trình đào tạo truyền thống, ĐHGD mở mới các chương trình đào tạo duy nhất có ở Việt Nam như:  Chương trình Cử nhân Quản trị trường học; Chương trình thạc sĩ Quản trị trường học và Thạc sĩ tham vấn học đường.

 

Phòng ĐBCL&TT

03:02 23/02/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ