Quyết định Phê duyệt kế hoạch Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin ở Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020

Xem thông tin chi tiết tại đây

10:04 05/04/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ