Cử nhân Khoa học giáo dục - ngành học đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam theo hướng hiện đại

Ngày nay, đại học định hướng nghiên cứu đang là xu thế dẫn đầu mà các trường đại học lớn trên thế giới đang hướng đến. Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội luôn phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học giáo dục chất lượng cao, trong đó hướng nghiên cứu ứng dụng luôn được ưu tiên hàng đầu.

Đến nay, Trường ĐH Giáo dục đã tổ chức hơn 70 hội thảo khoa học quốc tế, triển khai hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong các lĩnh vực: quản lý giáo dục, ứng dụng công nghệ trong giáo giáo dục, hướng nghiệp; đổi mới phương pháp dạy học; đo lường và đánh giá, công tác xã hội học đường; v.v. Kế thừa và phát huy những thế mạnh sẵn có, ngành cử nhân Khoa học Giáo dục được xây dựng và phát triển là điều tất yếu.

Chương trình cử nhân Khoa học giáo dục tại Trường ĐH Giáo dục được xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam theo hướng hiện đại, lấy nghiên cứu dựa trên minh chứng làm nền tảng, phù hợp với đặc điểm Việt Nam và tiệm cận với trình độ Khoa học Giáo dục thế giới.

Trên cơ sở thông hiểu về Xã hội học Giáo dục, Kinh tế học Giáo dục và Thống kê trong giáo dục để trở thành nhà nghiên cứu Khoa học giáo dục từ cấp độ vi mô đến cấp độ vĩ mô.

HỌC CHƯƠNG CỬ NHÂN KHOA HỌC GIÁO DỤC BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ???

1. Theo học chương trình, sinh viên sẽ được đào tạo theo 3 hướng lĩnh vực

 • Nghiên cứu về khoa học giáo dục
 • Thực hành giáo dục cộng đồng
 • Thực hành giáo dục trường học

2. Các môn học hiện đại và  có nhiều môn được tích hợp

 • Kinh tế học giáo dục
 • Giáo dục STEAM
 • Xây dựng và quản lý dự án giáo dục
 • Khoa học dữ liệu trong giáo dục
 • Giáo dục và phát triển bền vững
 • Đánh giá chỉ số phát triển giáo dục 

Bên cạnh đó, có không ít học phần được dạy bằng tiếng Anh theo nguyện vọng của sinh viên. Các môn học được tổ chức dạy học Blended learning trên nền tảng trực tuyến Moodle 

3. Tính liên thông liên ngành cao

 • Linh hoạt chuyển đổi sang ngành khác
 • Dễ dàng học thêm để lấy bằng cử nhân một số ngành như:
  • Cử nhân Tham vấn học đường
  • Cử nhân Quản trị trường học
 • Tốt nghiệp, có thể thuận lợi chuyên tiếp lên các chương trình sau đại học khác của nhà trường:
  • Thạc sĩ Giáo dục học
  • Thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Thạc sĩ Quản trị trường học
  • Thạc sĩ Đo lường và đánh giá trong giáo dục

4. Vị trí việc làm hấp dẫn và phù hợp với bối cảnh hiện nay

5. Văn bằng tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viện được cấp bằng: Cử nhân Khoa học giáo dục do trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia cấp bằng.

Năm 2019, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN tuyển sinh 12 ngành. Cụ thể:

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN

Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 73 017 123

Hotline tuyển sinh: 0865964905

Website: https://education.vnu.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/education.vnu.edu.vn

07:03 11/03/2019

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ