Đảng bộ trường Đại học Giáo dục (2009 - 2010)

Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Phó Bí thư: Đ/c Đặng Xuân Hải

Chi bộ Khoa Sư phạm (tiền thân của Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục) được thành lập theo Quyết định số 34 - QĐ/ĐU ngày 26/4//2002 của Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN. Ngay từ khi mới thành lập, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị và liên tục được Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận là Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, trong đó có 4 năm liên tục là cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ ĐHQGHN.

Cùng với sự kiện Khoa Sư phạm - ĐHQGHN được phát triển thành Trường Đại học Giáo dục, Chi bộ Khoa Sư phạm với những thành tích đã đạt được cũng chính thức được phát triển thành Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục theo Quyết định số 144 - QĐ/ĐU ngày 22/7/2009 của Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN. Đảng bộTrường Đại học Giáo dục là hạt nhân chính trị của nhà trường, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi hoạt động của các chi bộ, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường. Hiện nay, Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục có 42 đảng viên, thuộc 4 chi bộ Đảng.

Danh sách Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục 2009 - 2010
1. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Bí thư 
2. Đồng chí Đặng Xuân Hải, Phó Bí thư
3. Đồng chí Vũ Đình Giáp, Đảng ủy viên
4. Đồng chí Đỗ Dung Hòa, Đảng ủy viên
5. Đồng chí Trần Văn Phong, Đảng ủy viên

12:11 11/11/2014

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ