Kết luận Hội nghị chuyên đề tháng 4 năm 2011

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, ngày 29 tháng 4 năm 2011, Đảng ủy Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ". Xem chi tiết kết luận tại đây!

12:11 11/11/2014

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ