Quyết định về việc ban hành Dạng thức đề thi kết thúc học phần Triết học Mác - Lênin dùng cho các ngành không chuyên về Lý luận chính trị

 

08:11 01/11/2019

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ