Kết luận Hội nghị chuyên đề tháng 3 năm 2011

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, ngày 31 tháng 3 năm 2011, Đảng ủy Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về "Xây dựng các ngành/chuyên ngành đào tạo mới phù hợp với sứ mệnh của Trường ĐHGD - Đại học Quốc gia Hà Nội"

 Nội dung kết luận xem chi tiết tại đây!

12:11 11/11/2014

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ