CỬ NHÂN SƯ PHẠM LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông mới - Lịch sử và Địa lí là môn học bắt buộc và thay thế cho 2 môn Lịch sử, Địa lí trước đây. Vì vậy, nhu cầu về đội ngũ giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa Lí trên toàn quốc là vô cùng cấp bách.

02:01 03/01/2020

Sự kiện

  • 12 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Giáo dục lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    Jun
Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ