Diễn đàn khoa học Quốc tế 2020 với chủ đề “Trường học ngày mai - Công dân tương lai"

Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2020 là một hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình hành động 2019 – 2030 vì “Trường học ngày mai– Công dân tương lai” nhằm đóng góp vào cuộc thảo luận cải cách và đổi mới tư duy giáo dục ở Việt Nam thông qua một cách tiếp cận có cơ sở khoa học và đồng thuận của nhiều tác nhân. Mục tiêu của Diễn đàn nhằm xác định lại phương châm và mục tiêu giáo dục, hiện đại hóa phương pháp sư phạm, tái định nghĩa vai trò của các tác nhân, hướng tới những thay đổi tích cực và bền vững cho giáo dục Việt Nam.

Chương trình tổ chức Diễn đàn khoa học Quốc tế 2020 với chủ đề “Trường học ngày mai - Công dân tương lai" (Tomorrow schools, Future citizens)

Thời gian tổ chức: Ngày 09 tháng 6 năm 2020

Hình thức tổ chức: Online trên nền tảng ứng dụng Zoom (Hình thức này nhằm đảm bảo sự góp mặt của nhiều diễn giả hàng đầu hiện đang làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Hà Lan, Pháp, Anh và Úc)

Mục tiêu của Diễn đàn nhằm xác định lại phương châm và mục tiêu giáo dục, hiện đại hóa phương pháp sư phạm, tái định nghĩa vai trò của các tác nhân, hướng tới những thay đổi tích cực và bền vững cho giáo dục Việt Nam.

Diễn đàn 2020 nêu ra 3 chủ đề lớn sau:

1. Định nghĩa lại những mục tiêu của giáo dục cho thế kỷ 21

2. Hợp tác trong giáo dục, phát triển các ngành khoa học xã hội, gây dựng xã hội học tập

3. Dạy và học, đào tạo giáo viên, vai trò của trường học trong thời đại số hóa

Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2020 là một hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình hành động 2019 – 2030 vì “Trường học ngày mai– Công dân tương lai” nhằm đóng góp vào cuộc thảo luận cải cách và đổi mới tư duy giáo dục ở Việt Nam thông qua một cách tiếp cận có cơ sở khoa học và đồng thuận của nhiều tác nhân. 

Đây là sự kiện khoa học quan trọng, do Mạng lưới Giáo dục (Edunet) thuộc Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global)  và Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN (VNU-UEd) đồng tổ chức. Tại Trường ĐHGD có 2 chuyên gia là PGS.TS Nguyễn Chí Thành và TS. Tôn Quang Cường sẽ có báo cáo tham luận trực tiếp.

Để biết thêm thông tin về hội thảo vui lòng truy cập trang web:https://ves.sciencesconf.org/

Để đăng ký, vui lòng truy cập:https://ves.sciencesconf.org/resource/page/id/10

Đối với các cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN có thể đăng ký miễn phí tại đường link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cNbKNksNn4qWf92YnllEelYqaJbIrE_MpplKrZv19cs/edit#gid=0

10:05 27/05/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ