Báo cáo ba công khai năm học 2020-2021

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 (file đính kèm);

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 (file đính kèm);

- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 (file đính kèm);

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm 2020-2021 (file đính kèm);

- Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 (file đính kèm).

Phòng ĐBCL&TT

03:02 25/02/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ