Thông báo số 2: Về việc tổ chức và hướng dẫn sinh viên đăng ký và điều chỉnh học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022

Triển khai kế hoạch giảng dạy - học tập trong Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 của sinh viên Trường Đại học Giáo dục, căn cứ kết quả đăng ký học lần 1, Phòng Đào tạo thông báo việc hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng ký và điều chỉnh học phần,  cụ thể như sau:

I. THỜI KHÓA BIỂU

1. Đối tượng áp dụng

Toàn bộ sinh viên Trường Đại học Giáo dục,

1.2. Thời gian giảng dạy, học tập

Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 24/12/2021 (gồm có 15 tuần học chính).

2. Địa điểm giảng dạy, học tập

Khu giảng đường B2 (Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN) ; và giảng đường C0 (182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN) - Trường Đại học Giáo dục.

1.3. Hình thức học

Triển khai dạy và học online từ tuần đầu tiên cho đến khi có thông báo mới.

1.4. Danh mục các học phần tổ chức giảng dạy

- Để thuận lợi cho sinh viên đăng kí học và điều chỉnh đăng ký học, Nhà trường gửi danh mục các học phần dự kiến mở trong 1 năm học 2021-2022 và danh sách học phần hủy kèm theo Thông báo này (chi tiết trong phụ lục đính kèm).

II. ĐĂNG KÝ HỌC

1. Kế hoạch đăng ký học

- Từ 16h00 ngày 03/09/2021 đến 8h00 ngày 06/09/2021 Phòng Đào tạo mở đăng ký học trên Cổng thông tin đào tạo đại học. Sinh viên đăng ký học qua mạng Internet.

2. Hướng dẫn đăng ký học

- Địa chỉ truy cập Cổng thông tin đào tạo đại học:

http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn hoặc http://daotao.vnu.edu.vn (Hệ thống truy cập tốt nhất trên các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên).

- Sinh viên có thể tải tài liệu Hướng dẫn đăng ký học của trường mình ngay tại giao diện Cổng thông tin đào tạo đại học tại địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn.

- Sinh viên nên chọn đăng ký các học phần trong phần Học phần theo ngành.

3.  Một số quy định và lưu ý khi đăng ký học

- Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo của khoá học, thời khoá biểu của Nhà trường, các học phần tối thiểu cho từng lớp để có kế hoạch đăng ký học phần theo đúng ngành và chuyên ngành học, kiểm tra các học phần tiên quyết, số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký học là 14 tín  chỉ. Sinh viên nhóm ngành sư phạm khóa  QH2018, QH2019 trở về trước đăng ký các học phần chung (HIS1001, POL1001, PHI1002, PES) và học phần chuyên môn do các trường thành viên phụ trách theo lịch đăng ký học tại Trường  Đại học Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn.

- Sinh viên khóa QH2020 lưu ý không đăng ký học phần Lịch sử đảng cộng sản (HIS1001), Các em cần hoàn thành các học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội xong mới đủ điều kiện học học phần này. Các em lưu ý hủy các học phần học đã đăng ký chưa đúng tiến trình để có thời gian đăng ký học các học phần theo đúng tiến trình.

- Các lớp học phần có số lượng sinh viên đăng ký quá ít, không đủ số lượng tối thiểu để mở lớp sẽ bị hủy. Căn cứ kết quả đăng ký học trong lần mở cổng đợt 3, Phòng đào tạo sẽ có thông báo lịch học chính thức. Các sinh viên lưu ý theo dõi lịch học chính thức được công bố trước khi bắt đầu lịch học.

- Sinh viên phải tự in và lưu giữ thời khóa biểu ngay sau khi hoàn thành việc đăng ký và trước thời hạn đóng cửa hệ thống để có thể được xem xét giải quyết khi có vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký học phần trên hệ thống.

- Trong quá trình đăng ký học, nếu sinh viên không thể đăng ký được do lỗi hệ thống phải liên hệ ngay Phòng Đào tạo (Phòng 103 Nhà G7 - trong giờ hành chính, SĐT: 0247.3017.123- Nhánh 1103) để giải quyết trong thời gian mở cửa hệ thống. Ngoài thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết.

Đề nghị các lớp trưởng thông báo cho toàn thể sinh viên trong lớp biết rõ nội dung trên để thực hiện đúng quy định của nhà trường.

Kính đề nghị Ban chủ nhiêm các khoa/bộ môn, cố vấn học tập các khối ngành triển khai và giám sát việc thực hiện nội dung Thông báo này.

Trân trọng!

11:09 02/09/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ