Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp QHS21.GD1, QHS21.GD3, QHS21.GD2, QHS21.GD4, QHS21.GD5, học kỳ 1 năm học 2021-2022

02:09 30/09/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ