Chứng nhận Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục

Ngày 17/11/2016, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN vinh dự đón nhận Chứng nhận Kiểm định chất lượng câp sơ sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công nhận. Theo đó, Trường Đại học Giáo dục đã đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục ban hành theo Quyết định số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, với tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 88,52%. Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 17/11/2021.

 

07:11 17/11/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ