ĐHQGHN ban hành chính sách chăm sóc sức khỏe dành cho đội ngũ Giáo sư

Ngày 17/11/2021, ĐHQGHN đã ban hành công văn số 3661/ĐHQGHN-TCCB về chương trình tư vấn sức khỏe đối với đội ngũ nhà giáo là Giáo sư, Phó Giáo sư.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân gặp mặt Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN
nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thực hiện chính sách trọng dụng đối với các nhà khoa học trình độ cao, ĐHQGHN triển khai một số chính sách ưu đãi đối với các Giáo sư, Phó Giáo sư trong đó có chính sách về chăm sóc sức khỏe.

Theo đó, ĐHQGHN giao Bệnh viện ĐHQGHN – đơn vị đào tạo thực hành của Trường ĐH Y Dược và lĩnh vực khoa học sức khỏe của ĐHQGHN xây dựng chương trình tư vấn sức khỏe cá nhân và khám sức khỏe định kỳ tiêu chuẩn cao đối với các Giáo sư và Phó Giáo sư của ĐHQGHN.

ĐHQGHN hiện có đội ngũ Giáo sư và Phó Giáo sư hùng hậu, đây là đội ngũ nhà khoa học trình độ cao có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế.

 VNU Media - Ban TCCB
04:11 22/11/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ