Quyết định về việc ban hành quy định về Chương trình nghiên cứu cấp Trường Đại học Giáo dục

Ngày 15/10/2020, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN ban hành Quyết định số 1593/QĐ-ĐHGD về việc ban hành quy định về Chương trình nghiên cứu cấp Trường Đại học Giáo dục

03:10 15/10/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ