Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2021-2022 (Thời gian học: từ ngày 14/02/2022 - 06/06/2022 (Gồm 15 tuần chính thức và 2 tuần dự phòng, ôn thi)

- Xem chi tiết lịch học tại đây

- Xem danh sách các lớp học phần học tại đây

09:02 10/02/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ