Chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2)

Ngày 8/03/2022, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN vinh dự đón nhận Chứng nhận Kiểm định chất lượng cấp sơ sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công nhận. Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 8/03/2027.

09:03 24/03/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ