Kế hoạch Tổ chức thi kết thúc học phần, học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 trình độ đại học hệ chính quy, giảng dạy tại Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Giáo dục ban hành kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần, học kỳ 2 (mã học kỳ 212) năm học 2021-2022 trình độ đại học hệ chính quy, giảng dạy tại Trường Đại học Giáo dục, như sau:

1. Thời gian thi

- Trong giờ hành chính, từ 27/05/2022 đến 24/06/2022.

- Lịch thi từng học phần kèm theo kế hoạch này (xem chi tiết tại đây) ; Học phần Kinh tế chính trị (PEC1008) do Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN tổ chức thi theo hình thức thi trực tiếp. Phòng Đào tạo sẽ thông báo đến sinh viên chi tiết kế hoạch thi, số báo danh, địa điểm thi khi có công văn từ Trung tâm Khảo thí; Các học phần Giáo dục thể chất thi theo kế hoạch của Trung tâm Giáo dục Thể chất, ĐHQGHN.

2. Hình thức và địa điểm thi

- Học kỳ 2 năm học 2021-2022, Trường tổ chức thi trực tiếp kỳ thi kết thúc học phần. Mỗi học phần thi theo một trong các hình thức thi sau: Tự luận (viết); Trắc nghiệm trên phiếu trả lời trắc nghiệm với 4 phương án lựa chọn (1 phương án đúng); Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận; Tiểu luận; Thực hành; Thực hành kết hợp vấn đáp; Vấn đáp; Báo cáo kết hợp vấn đáp; Báo cáo sản phẩm hoạt động.

- Địa điểm thi: Nhà C0; C6, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN (số 182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội).

Phòng Đào tạo

 

 

 

03:05 11/05/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ