Thông báo Điều chỉnh thời gian Tổ chức Lễ Khai giảng Sau đại học và trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1 năm 2022

 Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ Khai giảng SĐH và trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1 năm 2022; thời gian nhận hồ sơ tốt nghiệp; thời gian gặp mặt tân học viên như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian:  14h30’, Chủ Nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2022

(được điều chỉnh từ thông báo số 1123/TB-ĐHGD, ngày 06/7/2022).

 Địa điểm:  Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN, Số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội       

2. Thời gian nhận hồ sơ tốt nghiệp:            

Từ 8h00’ đến 10h00’, ngày 31/7/2022 tại Nhà G7, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Các ngành: Tiến sĩ, LL&PPDH nhận tại P.104.

- Các ngành: QLGD, Tham vấn học đường, Tâm lý học lâm sàng trẻ em & vị thành niên, Đo lường và đánh giá trong Giáo dục, Quản trị trường học nhận tại P.107.

3. Gặp mặt tân học viên:

Nhà trường tổ chức gặp mặt tân học viên cao học và NCS Khoá QH-2022-S đợt 1 năm 2022 vào 16h45’ ngày 31/7/2022 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Trường Đại học Giáo dục đề nghị lãnh đạo các Phòng chức năng, các Khoa thông báo tới học viên cao học và nghiên cứu sinh các khóa, ngành, các đơn vị biết để phối hợp thực hiện./.

Trân trọng./.

03:07 14/07/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ