Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Khoa học & Đào tạo Nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 10/6, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN đã tổ chức Phiên họp Hội đồng khoa học và đào tạo Nhiệm kì 2022-2027. Đây là phiên họp đầu tiên của Hội đồng trong nhiệm kỳ mới nhằm đánh giá tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo của Trường trong giai đoạn 2017-2022, xây dựng nhiệm vụ và tầm nhìn, định hướng phát triển cho giai đoạn 2022-2027.

Hiệu trưởng Trường ĐHGD GS.TS Nguyễn Quý Thanh là Chủ tịch Hội đồng đã điều hành phiên họp.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo GS.TS. Nguyễn Quý Thanh phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu khai mạc tại Phiên họp, GS.TS. Nguyễn Quý Thanh cho biết, Phiên họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo lần này được tổ chức với mục đích họp bàn về các vấn đề xoay quanh lĩnh vực khoa học công nghệ và đào tạo trong bối cảnh hiện nay. Các thành viên Hội đồng sẽ cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến, tư vấn cho Trường Đại học Giáo dục phát triển và phát triển bền vững hơn nữa trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo.

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh cũng khẳng định, Hội đồng Khoa học & Đào tạo nhiệm Kỳ 2022-2027 sẽ tiếp tục triển khai các ý tưởng và khuyến nghị của Hội đồng trong nhiệm kỳ trước, tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò tiên phong trong lĩnh vực khoa học giáo dục và sư phạm.

Sau báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng đã trình bày báo cáo tham luận của thành viên hội đồng. TS. Phạm Hùng Hiệp Giám đốc nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển Giáo dục Edlab Asia, thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình bày báo cáo các nghiên cứu về khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 1966-2020.

TS Phạm Hùng Hiệp đã báo cáo tổng quan về các công bố của các nhà nghiên cứu Việt Nam thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục trong giai đoạn 1966-2020 như: Xu hướng công bố; mạng lưới hợp tác quốc tế; các chủ đề nghiên cứu chính; các xu hướng nghiên cứu mới…

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, năm 1966 bắt đầu có những công bố đầu tiên nhưng tốc độ tăng trưởng còn chậm. Chất lượng và số lượng chỉ gia tăng nhanh chóng trong khoảng 5 năm trở lại đây. Các công bố hầu hết được đăng trên các tạp chí có uy tín. Sự hợp tác quốc tế trong nghiên cứu ngày càng mở rộng. Chủ đề nghiên cứu phù hợp với các xu thế mà thế giới đanh quan tâm. Các đơn vị nghiên cứu chủ đạo dược hình thành và các nhà nghiên cứu có ảnh hưởng lớn dần xuất hiện. Từ kết luận đó tác giả cũng đã đưa ra những khuyến nghị và dự báo định hướng xu hướng nghiên cứu về khoa học giáo dục trong tương lai.

Liên quan tới vấn đề các ngành/chuyên ngành đang được đào tạo của các trường đại học giáo dục trên thế giới từ bậc đại học và sau đại học, PGS.TS. Trần Thành Nam đã sử dụng các bảng xếp hạng của: US News, xếp hạng trường đại học của tổ chức QS và THE và dựa trên đánh giá của chuyên gia để lựa chọn các trường đại học giáo dục tốt nhất năm 2022 thuộc các khối tiếng Anh như Mỹ, Úc, khối tiếng Pháp (một số quốc gia Châu Âu) và khối tiếng Trung (nghiên cứu trường hợp Đài Loan) qua đó tổng hợp lên một bức tranh về các ngành/ chuyên ngành đào tạo Đại học và Sau đại học đang được đào tạo trên thế giới. Qua đó xác định những ngành/chuyên ngành mà Việt Nam có thể tham khảo phát triển trong tương lai 5-10 năm nữa.

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc phát biểu tại Phiên họp

Dựa trên các ý kiến thảo luận của thành viên hội đồng, phiên họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2027 của Trường Đại học Giáo dục đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, đóng góp và sự phát triển của Nhà trường trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo.

Kết thúc phiên họp, GS.TS. Nguyễn Quý Thanh – Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Giáo dục đã tóm lược các ý kiến trao đổi, góp ý, tư vấn của các thành viên trong hội đồng và đưa ra một số định hướng phát triển khoa học công nghệ và đào tạo. Trong đó, định hướng phát triển hướng đến các lĩnh vực: chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức quản lý đào tạo; đảm bảo chất lượng; nhiệm vụ khoa học công nghệ và các chính sách hỗ trợ khen thưởng; tăng cường triển khai đề tài dự án các cấp bộ-ngành-địa phương; chuyển đổi số; duy trì và thúc đẩy các nhóm nghiên cứu mạnh. Đây là cơ sở quan trọng cho các căn cử chỉ đạo của Nhà trường trong các hoạt động khoa học và đào tạo trong năm học mới nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra.

 

UEd Media

10:06 17/06/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ