Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo lần thứ I năm 2022

Sáng ngày 9/3/2022, Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN đã họp nhằm đánh giá tổng kết hoạt động khoa học và đào tạo trong giai đoạn 2017-2022, xây dựng phương hướng nhiệm vụ và tầm nhìn cho giai đoạn 2022-2027.

Tham dự Phiên họp về phía Hội đồng KH&ĐT có Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc; các Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên. Về phía Trường ĐH Giáo dục có GS.TS. Nguyễn Quý Thanh – Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các Phòng ban, Trung tâm trực thuộc Trường.

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT điều hành phiên họp.

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trường ĐH Giáo dục nhiệm kỳ 2017-2022

Trải qua giai đoạn 5 năm với rất nhiều khó khăn và thách thức, Trường ĐH Giáo dục đã có những bước tiến vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là khoa học công nghệ và đào tạo. Uy tín và vị thế của Trường ngày càng được khẳng định trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Phiên họp cũng được xem là phiên cuối cùng trong nhiệm kỳ công tác của Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh giai đoạn 2017-2022 và hướng tới nhiệm kỳ công tác mới của Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh giai đoạn 2022-2027.

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh – Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục khẳng định: “Những kết quả đạt được trong giai đoạn 5 năm qua của Trường ĐH Giáo dục trên lĩnh vực khoa học công nghệ và đào tạo ghi dấu những đóng góp, tư vấn trực tiếp và gián tiếp của Hội đồng KH&ĐT. Trường ĐH Giáo dục sẽ tiếp tục triển khai các ý tưởng, khuyến nghị của Hội đồng để tiếp nối vai trò tiên phong trong lĩnh vực khoa học giáo dục và sư phạm. Một lần nữa, Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn những đóp của các thành viên Hội đồng, đặc biệt là những cống hiến của Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc”. 

Báo cáo về hoạt động đào tạo giai đoạn 2017-2021 và định hướng nhiệm vụ 2022-2027, PGS.TS. Phạm Văn Thuần – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục cho biết: 

Hoạt động phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) tăng mạnh trong 5 năm vừa qua. Từ 6 CTĐT đại học chính quy năm 2017 lên 17 CTĐT trong năm 2020. Đến năm 2021 các CTĐT có ở tất cả các cấp học và đào tạo nhiều lĩnh vực mới về khoa học giáo dục; đáp ứng tốt chương trình giáo dục phổ năm năm 2018. Từ 2 CTĐT bằng kép năm 2016 lên 12 CTĐT bằng kép năm 2020 với 3 đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN và ĐH Hà Nội. Nhà trường đã tuyển sinh hàng ngàn sinh viên theo hệ đại học liên thông, vừa làm vừa học theo Luật giáo dục năm 2019. Từ 3 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ lên 4 chuyên ngành so với năm 2017. Hiện nay, Trường có 11 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, tăng 1 chuyên ngành và bổ sung thêm 4 chuyên ngành định hướng ứng dụng song song với chuyên ngành đào tạo theo hướng nghiên cứu.

Kết quả tuyển sinh liên tục gia tăng  cả về số lượng và chất lượng. Năm 2021, tuyển sinh đầu vào của một số ngành của Trường nằm trong Top 3 các trường đào tạo sư phạm cao nhất của cả nước. Tổng quy mô đào tạo hiện nay ổn định ở mức trên 5000 người học ở mọi trình độ và loại hình đào tạo. Để đáp ứng linh hoạt với điều kiện cơ sở vật chất, tình hình dịch bệnh, Trường ĐH Giáo dục triển khai xây dựng hệ thống quản lý đào tạo Moodle và hệ thống VNU-LMS; Mô hình đào tạo a+b tiếp tục được duy trì, hoàn thiện nhưng ngày càng linh hoạt hơn. Hoạt động đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý ngày càng được mở rộng trên toàn quốc.

Đến nay, 100% các CTĐT đại học có sinh viên tốt nghiệp được kiểm định, 20% các CTĐT ở bậc thạc sĩ được kiểm định. Năm 2021 Trường đã tiến hành KĐCL cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

Về phương hướng hoạt động đào tạo trong giai đoạn 5 năm tiếp theo 2022-2027, báo cáo nêu rõ, Trường ĐH Giáo dục sẽ tiếp tục điều chỉnh cơ cấu các CTĐT theo hướng phát triển mạnh mẽ các ngành đào tạo về khoa học giáo dục, khoa học sư phạm đáp ứng chương trình GDPT năm 2018. Trong đó, tiếp tục duy trì tỷ trọng đào tạo ở mức hợp lý; hoàn thiện cơ chế quản lý và tổ chức đào tạo theo mô hình a+b. Nhà trường cũng đa dạng hóa các hoạt động đào tạo, loại hình đào tạo và bồi dưỡng để tăng cường các nguồn thu. Việc phát triển trường ĐH Giáo dục theo hướng đại học nghiên cứu và đại học số tiếp tục là ưu tiên cao trong các hoạt động của Nhà trường. 

Để nâng cao chất lượng dạy và học, PGS.TS Phạm Văn Thuần cũng cho rằng, Trường ĐH Giáo dục sẽ tăng cường cải tiến phương pháp dạy học, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý đào tạo, hoàn thiện bài giảng điện tử, bổ sung video và học liệu trên các kênh hỗ trợ học tập trực tuyến.Thực hiện kiểm định chất lượng các CTĐT thạc sĩ theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, tiến tới kiểm định chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN và rà soát thực hiện cải tiến chất lượng sau kiểm định.

Trong phần trình bày báo cáo đánh giá hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2017-2022, TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Hiệu trưởng cho biết, Trường ĐH Giáo dục đã hoàn thành tốt các nhiệm khoa học công nghệ, trong đó 1 số nhiệm vụ hoàn thành vượt trội so với chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, số lượng các bài báo công bố quốc tế liên tục gia tăng ở mức 20% hàng năm. Đặc biệt là số lượng các bài đăng trên hệ thống các tạp chí ISI/SCOPUS; Số bài báo thuộc danh mục Q1, Q2 cũng tăng đáng kể. Số lượng sách chuyên khảo được xuất bản bằng tiếng nước ngoài cũng ghi nhận sự gia tăng. Nhiều chương trình, dự án quốc tế được ký kết giữa Trường ĐH Giáo dục và các viện, trung tâm, các trường đại học từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Nauy… 

Giai đoạn 2017-2022, Trường ĐH Giáo dục cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Nhà trường chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ khen thưởng các nhà khoa học có công bố quốc tế; Ưu tiên xét chọn các đề tài cam kết công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS. Báo cáo cũng chỉ rõ nhiều nội dung cụ thể như: tình hình thực hiện và triển khai đề tài dự án các cấp, bộ, ngành, địa phương; các đề tài dự án đăng ký sở hữu trí tuệ; vấn đề triển khai dịch vụ và chuyển giao công nghệ; tăng cường đầu tư chiều sâu và tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học trong đó có tăng cường nguồn lực cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ và thúc đẩy xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh…

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong phương hướng hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2022-2027, thay mặt Trường ĐH Giáo dục TS. Nguyễn Đức Huy đã đề xuất xin ý kiến Hội đồng 5 nội dung: (1) Nghiên cứu chuyển đổi số trong giáo dục và sư phạm; (2) Tập trung nghiên cứu công nghệ và dữ liệu số trong giáo dục; (3) Nghiên cứu công cụ chuyển hóa để đánh giá năng lực; (4) Đánh giá thích ứng; (5) Duy trì các hướng nghiên cứu mạnh. 

Ngoài ra, Trường ĐH Giáo dục cũng đang tiếp tục xem xét và hoàn thiện nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề khoa học công nghệ và đào tạo.

Sau khi nghe xong về hai báo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo trong 5 năm vừa qua, đề xuất phương hướng hành động của lãnh đạo Trường ĐH Giáo dục trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc và các thành viên trong Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao bước phát triển mạnh mẽ, của Nhà trường trong giai đoạn này đặc biệt là việc tăng trưởng quy mô đào tạo, mở rộng các chương trình hợp tác quốc tế, gia tăng các các chỉ số nghiên cứu khoa học.

Các thành viên trong Hội đồng cũng đã nêu ra những nhận định, góp ý về các vấn đề mà lãnh đạo Trường ĐH Giáo dục cần lưu ý như: đầu tư nguồn lực cho nghiên cứu khoa học cần mang tính mũi nhọn; tập trung xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh; đồng hành cùng các nhiệm vụ của các Bộ, ngành Giáo dục, địa phương và của ĐHQGHN. 

Trường ĐHGD cũng cần gia tăng kết nối liên minh giữa các cơ sở GDĐH trong nước và quốc tế; khoa học công nghệ cần gắn kết với công cuộc chuyển đổi số và thích ứng trong giai đoạn mới trong đó có việc nghiên cứu và đưa ra các kịch bản dự báo rủi ro đến từ tác động chính trị, xã hội và thế giới. 

Đối với đào tạo, cần tiế tục phát huy vai trò dẫn dắt trong đào tạo sư phạm gắn liền với nghiên cứu; cung cấp cơ hội học tập đa dạng cho người học; tiếp tục hướng tới đào tạo chất lượng cao; tăng cường kiểm định chất lượng. Bên cạnh các thế mạnh hàng đầu về đo lường đánh giá, công nghệ giáo dục Trường ĐH Giáo dục cần tiếp tục quan tâm đến các mảng nghiên cứu lý thuyết, hệ thống lý luận trong giáo dục. 

Kết thúc Phiên họp, GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ tich Hội đồng Khoa học và Đào tạo gửi lời cảm ơn các trao đổi và ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng Khoa học & đào tạo và các đại biểu tham dự tại Phiên họp. Những ý đóng góp tích cực và quan trọng của các thành viên Hội đồng nhằm thúc đẩy định hướng phát triển hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo của Trường ĐH Giáo dục trong giai đoạn 5 năm tiếp (2022-2027) tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ mới.

UEd Media

11:03 10/03/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ