Thông báo về việc tổ chức và hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Triển khai kế hoạch giảng dạy - học tập trong Học kỳ 1 Năm học 2022-2023 của sinh viên Trường Đại học Giáo dục, Phòng Đào tạo thông báo việc tổ chức và hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng ký học phần, cụ thể như sau:

THỜI KHÓA BIỂU

Đối tượng áp dụng

Toàn bộ sinh viên Trường Đại học Giáo dục

1.2. Thời gian giảng dạy, học tập

Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 31/12/2022 (gồm thời gian học và ôn thi).

Địa điểm giảng dạy, học tập

Khu giảng đường C0, C6, Hội trường Ký túc xá Mễ Trì (182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN) và Nhà B2 (Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

1.3. Hình thức học

Triển khai dạy và học trực tiếp.

1.4. Danh mục các học phần tổ chức giảng dạy

- Để thuận lợi cho sinh viên đăng kí học, Nhà trường gửi danh mục các học phần dự kiến mở trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 kèm theo Thông báo này (chi tiết trong phụ lục đính kèm).

 ĐĂNG KÝ HỌC

Kế hoạch đăng ký học

- Từ 11h00 ngày 13/08/2022 đến 10h00 ngày 16/08/2022 Phòng Đào tạo mở đăng ký học trên Cổng thông tin đào tạo đại học. Sinh viên đăng ký học qua mạng Internet.

Hướng dẫn đăng ký học

- Địa chỉ truy cập Cổng thông tin đào tạo đại học:

http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn hoặc http://daotao.vnu.edu.vn (Hệ thống truy cập tốt nhất trên các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên).

- Sinh viên có thể tải tài liệu Hướng dẫn đăng ký học của trường mình ngay tại giao diện Cổng thông tin đào tạo đại học tại địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn.

- Sinh viên nên chọn đăng ký các học phần theo đúng tiến trình đào tạo do Khoa, Trường xây dựng.

  1.  

Một số quy định và lưu ý khi đăng ký học

- Sinh viên phải tự in và lưu giữ thời khóa biểu ngay sau khi hoàn thành việc đăng ký và trước thời hạn đóng cửa hệ thống để có thể được xem xét giải quyết khi có vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký học phần trên hệ thống.

- Trong quá trình đăng ký học, nếu sinh viên không thể đăng ký được do lỗi hệ thống phải liên hệ ngay Phòng Đào tạo (Phòng 103 Nhà G7 - trong giờ hành chính, SĐT: 0247.3017.123- Nhánh 1103) để giải quyết trong thời gian mở cửa hệ thống.

Đề nghị các lớp trưởng thông báo cho toàn thể sinh viên trong lớp biết rõ nội dung trên để thực hiện đúng quy định của nhà trường.

Kính đề nghị Ban chủ nhiêm các khoa/bộ môn, cố vấn học tập các khối ngành triển khai và giám sát việc thực hiện nội dung Thông báo này.

Trân trọng!

05:08 12/08/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ