Chương trình học bổng của công ty TNHH Điện tử Annex (gọi là Học bổng Annex) học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục

 Thực hiện Công văn 3311/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng của công ty TNHH Điện tử Annex (gọi là Học bổng Annex) học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập năm học 2021-2022 đạt từ 2.5 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

- Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;

- Sinh viên chưa từng được nhận học bổng ngoài ngân sách nào khác trong học kỳ I, năm học 2022-2023; Ưu tiên Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, nghiên cứu khoa học và khác...

- Học bổng xét 02 lần/năm theo từng học kỳ. Sinh viên đã được nhận học bổng học kỳ 1 phải bổ sung bảng điểm để xét học bổng học kỳ 2.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 3.500.000 đồng/01 sinh viên/01 học kỳ.

3. Chỉ tiêu học bổng : 02 sinh viên.

4. Quy trình xét chọn:

- Cố vấn học tập (CVHT) thông báo thông tin học bổng cho sinh viên;

- Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ học bổng tại Phòng Công tác HSSV - Phòng 102 – Nhà G7 – số 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội trước 17h ngày 13/10/2022.

- Phòng CTHSSV thông báo kết quả sinh viên đạt vòng sơ duyệt: Trước 11 giờ 30 ngày 14/10/2022;

5. Hồ sơ đăng ký:

- Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của Cố vấn học tập và Ban Chủ nhiệm Khoa;

- Bảng điểm năm học 2021-2022 có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Đơn xin học bổng (theo mẫu);

- Thông tin sinh viên (theo mẫu, viết bằng tiếng Việt);

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do đơn vị có thẩm quyền cấp hoặc Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của CVHT và Trường Đại học Giáo dục;

- Bài phát biểu cảm tưởng/Thư cảm ơn khi được xét nhận học bổng;

- Bản photo các giấy chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có);

- Báo cáo về việc sử dụng học bổng và ý nghĩa của học bổng đối với sinh viên (đối với những sinh viên đã được nhận học bổng kỳ trước và kỳ này có đủ điều kiện tiếp tục đăng ký học bổng).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Annex học kỳ 1, năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Lưu ý: Ngoài hồ sơ gốc, sinh viên nộp cùng hồ sơ dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên. 

6. Thông tin liên hệ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ với TS. Hà Thị Thanh Thủy, ĐT:02473017123 số lẻ 1102; email: hssv.ued@vnu.edu.vn).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.                                    

03:10 11/10/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ