Thông báo chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2022-2023

Thực hiện Công văn số 3421/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 10/10/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2022-2023, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

- Sinh viên từ năm thứ 2, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2021-2022.

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn - Hội; tham gia nghiên cứu khoa học; có đóng góp trong các hoạt động xã hội cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn/cần hỗ trợ kinh phí để học tập.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 200 USD/01 sinh viên (tương đương khoảng 4.742.000 VNĐ tính theo thời giá hiện hành) .

3. Chỉ tiêu học bổng: 03 sinh viên.

4. Kế hoạch triển khai:

-  Cố vấn học tập (CVHT) thông báo thông tin học bổng cho sinh viên;

- Sinh viên nộp hồ sơ học bổng trực tiếp tại địa chỉ Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội trước 11 giờ 30, ngày 21/10/2022;

5. Hồ sơ đăng ký: Sinh viên nộp bản cứng và bản scan các giấy tờ sau

- Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của Cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm Khoa;

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2021-2022  của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng Yamada và chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản (đánh máy, có độ dài khoảng 1 - 2 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 1 - 2 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong năm học 2020-2021...;

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Yamada, năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ).

Lưu ý: Hồ sơ sinh viên gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên.

6. Thông tin liên hệ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ TS. Hà Thị Thanh Thủy, SĐT:024.73017123 số lẻ 1102; email: hssv.ued@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.                                    

09:10 12/10/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ