Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Fukuoka Women, Nhật Bản

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học Fukuoka Women, Nhật Bản về chương trình trao đổi kỳ Xuân năm 2023. ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị thông tin về chương trình này như sau:

1. Tên chương trình: Chương trình văn hóa đương đại Nhật Bản (the World of Japanese Contemporary Culture Program) kỳ Xuân năm 2023.

2. Hình thức tổ chức: trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

3. Quyền lợi:

  • Được miễn học phí;
  • Được miễn phí chỗ ở (không miễn phí tiện ích 10.000JPY / tháng);
  • Có thể được xét học bổng và hỗ trợ chi phí đi lại.

4. Chỉ tiêu: 05 sinh viên.

5. Điều kiện tham dự chương trình:

- nữ sinh viên năm thứ hai hoặc năm thứ ba của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung tối thiểu 3.1 (theo khung điểm 4).

- Có năng lực Tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 72 hoặc Tiếng Nhật tối thiểu N2 (theo yêu cầu của chương trình đào tạo cụ thể).

6. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng kí theo mẫu của ĐHQGHN;

- Bảng điểm tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu tại mục 5;

- Các tài liệu khác theo yêu cầu của đối tác (xem tại: https://bit.ly/3yWU2HD) và tài liệu kèm theo.

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng B102 Khu Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trước ngày 04/11/2022.

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Trân trọng thông báo./.

03:10 28/10/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ