Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023

>>> Thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023 Thời gian: Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 26/05/2022 (gồm thời gian học và ôn thi)

Căn cứ tình hình đăng ký học phần của sinh viên qua Cổng thông tin sinh viên tính đến ngày 02/02/2023, Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa, Bộ môn, các Thầy/Cô cố vấn học tập và sinh viên các khóa kết quả đăng ký học phần và thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Toàn bộ sinh viên Trường Đại học Giáo dục

2. Thời gian giảng dạy, học tập

Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 26/05/2022 (gồm thời gian học và ôn thi).

3. Địa điểm giảng dạy, học tập

Khu giảng đường C0, C6 (182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN) và Nhà B2 (Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) ; Khu giảng đường Nhà HT2 và HT2A (Hòa Lạc, Hà Nội).

Giảng đường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

4. Hình thức học

Triển khai dạy và học trực tiếp.

5. Điều chỉnh đăng ký học

- Sinh viên hủy học phần hoặc đăng ký bổ sung (nếu còn chỗ) từ ngày 06/02/2023 đến ngày 19/02/2023.

- Đề nghị Ban chủ nhiệm khoa; Cố vấn học tập các khóa, ngành phổ biến thông tin tới toàn thể sinh viên thông báo này để sinh viên biết rõ và thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định của nhà trường.

Trân trọng!

Phòng Đào tạo

02:02 03/02/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ