Chương trình học bổng K - T năm học 2022-2023

Thực hiện Công văn số 1084/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 29/03/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng K-T năm học 2022-2023, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2021 - 2022. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022;

- Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;

- Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2022-2023.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 5.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: 03 sinh viên.

4. Kế hoạch triển khai:

-  Cố vấn học tập (CVHT) thông báo thông tin học bổng cho sinh viên;

- Sinh viên nộp hồ sơ học bổng trực tiếp tại địa chỉ Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội trước 16 giờ 30, ngày 07/04/2023;

5. Hồ sơ đăng ký: Sinh viên nộp bản cứng và bản scan các giấy tờ sau

- Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của Cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm Khoa;

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2021-2022 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2022.

- Minh chứng về hoàn cảnh khó khăn, tinh thần vượt khó;

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng K - T và chương trình học bổng K - T (đánh máy, có độ dài khoảng 01 - 02 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 01 - 02 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong năm học 2021-2022...;

- 01 bản phô tô thẻ SV.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng K-T năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ).

Lưu ý: Hồ sơ sinh viên gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên và gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (email: hssv.ued@vnu.edu.vn)

6. Thông tin liên hệ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ TS. Hà Thị Thanh Thủy, SĐT:024.73017123 số lẻ 1102; email: hssv.ued@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.                        

04:03 31/03/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ