Thông báo Về việc tổ chức và hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024

Triển khai kế hoạch giảng dạy - học tập trong Học kỳ 1 Năm học 2023-2024 của sinh viên Trường Đại học Giáo dục, Phòng Đào tạo thông báo việc tổ chức và hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng ký học phần, cụ thể như sau:

I. THỜI KHÓA BIỂU

1. Đối tượng áp dụng

Toàn bộ sinh viên Trường Đại học Giáo dục

1.1. Thời gian giảng dạy, học tập

- Học tại Giảng đường tại 182 Lương Thế Vinh và nhà B2 số 144 Xuân Thủy: Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 30/12/2023 (gồm 17 tuần : thời gian học và dự phòng).

- Học tại Giảng đường HT2 và HT2A - Hòa Lạc: Từ ngày11/09/2023 đến ngày 01/12/2023 (gồm 12 tuần: thời gian học và dự phòng).

Sinh viên QHS22 nhóm ngành GD3 và QHS23 nhóm ngành GD1: dự kiến học Giáo dục QPAN vào tháng 01/2024.

1.2. Địa điểm giảng dạy, học tập

Khu giảng đường C0, C6, Hội trường KTX Mễ Trì (182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN), Nhà B2 (Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) và Nhà HT2 và HT2A (Hòa Lạc, Hà Nội)

1.3. Hình thức học

Triển khai dạy và học trực tiếp.

1.4. Danh mục các học phần tổ chức giảng dạy

- Để thuận lợi cho sinh viên đăng kí học, Nhà trường gửi danh mục các học phần dự kiến mở trong học kỳ 1 năm học 2023-2024 kèm theo Thông báo này (chi tiết trong phụ lục đính kèm).

 II. ĐĂNG KÝ HỌC

2.1. Kế hoạch đăng ký học

- Từ 16h00 ngày 12/08/2023 đến 10h00 ngày 15/8/2023 Phòng Đào tạo mở đăng ký học trên Cổng thông tin đào tạo đại học. Sinh viên đăng ký học qua mạng Internet.

2.2. Hướng dẫn đăng ký học

- Địa chỉ truy cập Cổng thông tin đào tạo đại học:

http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn hoặc http://daotao.vnu.edu.vn (Hệ thống truy cập tốt nhất trên các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên).

- Sinh viên có thể tải tài liệu Hướng dẫn đăng ký học của trường mình ngay tại giao diện Cổng thông tin đào tạo đại học tại địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn.

- Sinh viên nên chọn đăng ký các học phần theo đúng tiến trình đào tạo do Khoa, Trường xây dựng.

- Một số quy định và lưu ý khi đăng ký học

Hệ thống đăng ký học mới có những thay đổi sau: Hệ thống sẽ thực hiện bảo trì hàng ngày vào thời gian từ 1h đến 4h, các dữ liệu thay đổi trong ngày sinh viên sẽ chỉ nhìn thấy vào thời gian sau 4h ngày hôm sau. Hệ thống sẽ tự động phát hiện sinh viên dùng tool đăng ký học tự động. Thời gian tối đa cho một phiên đăng ký học của sinh viên là 20 phút và tự động đăng xuất khỏi hệ thống khi đăng ký thành công (nhằm hạn chế việc chiếm dụng tài nguyên không cho các bạn sinh viên khác vào đăng ký học). Khi đăng xuất tài khoản, sinh viên chỉ có thể đăng nhập lại sau 60 phút kể từ lần login cuối cùng.

- Sinh viên phải tự in và lưu giữ thời khóa biểu ngay sau khi hoàn thành việc đăng ký và trước thời hạn đóng cửa hệ thống để có thể được xem xét giải quyết khi có vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký học phần trên hệ thống.

Đề nghị các lớp trưởng thông báo cho toàn thể sinh viên trong lớp biết rõ nội dung trên để thực hiện đúng quy định của nhà trường.

Kính đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa/bộ môn, cố vấn học tập các khối ngành thông báo danh sách các học phần tổ chức do Khoa đề xuất trong học kỳ 1 năm học 2023-2024 và triển khai, giám sát việc thực hiện nội dung Thông báo này.

Trân trọng./.

04:08 10/08/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ