Thông báo chương trình học bổng Yamada Nhật Bản năm học 2023-2024

 

Thực hiện Công văn số 2961/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 15/08/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2023-2024 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên từ năm thứ 2, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2022-2023.

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, có đóng góp trong các hoạt động xã hội cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn/cần hỗ trợ kinh phí để học tập.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 200 USD/01 sinh viên (tương đương khoảng 4.790.200 VNĐ tính theo thời giá hiện hành) .

3. Chỉ tiêu học bổng : 04 sinh viên.

4. Kế hoạch triển khai:

- GV HPĐĐ thông báo thông tin về Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2023-2024 cho sinh viên;

- Sinh viên hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu xin xác nhận của GV HPĐĐ và Ban Chủ nhiệm Khoa;

- Sinh viên nộp hồ sơ học bổng về Nhà trường qua Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên.

5. Hồ sơ đăng ký: Sinh viên nộp bản cứng và bản scan các giấy tờ sau:

- Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của Cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm Khoa;

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2022-2023 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng và chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản (đánh máy, có độ dài khoảng 1 - 2 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 1 - 2 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng...;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

- 01 bản phô tô thẻ SV.

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2023-2024, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6. Thời gian nhận hồ sơ: trước 11 giờ 00’ thứ Hai, ngày 11/09/2023.

7. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ TS.  Hà Thị Thanh Thủy, ĐT:024.73017123 số lẻ 1102; email: hssv.ued@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, GV HPĐĐ, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.

11:08 21/08/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ