Chương trình Học bổng Sinh viên Tài năng IMG-ĐHQGHN năm học 2023-2024

Thực hiện Công văn số 2937/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 11/08/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Sinh viên Tài năng IMG- ĐHQGHN năm học 2023-2024 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên đại học hệ chính quy;

- Có đơn xin học bổng nói rõ mục đích, động cơ nhận học bổng (như đóng góp vào sự phát triển của đất nước, dự định, định hướng phấn đấu sau khi học xong…) kèm theo Sơ yếu lý lịch (có văn bản kèm theo);

- Điểm trung bình năm xét Học bổng trên 3.8/4 (bảng điểm đính kèm);

- Điểm rèn luyện của năm học đạt loại tốt và tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động của Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và hoạt động nghiên cứu khoa học... (tiêu chí này dựa trên sự đánh giá của giảng viên phụ trách lớp/khóa và của tập thể sinh viên cùng lớp/khóa).

- Ưu tiên sinh viên có những phát minh, sáng chế, đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế;

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

- Cam kết tình nguyện tham gia các sự kiện cộng đồng, lan tỏa giá trị do Quỹ phát triển ĐHQGHN tổ chức, sau khi nhận học bổng.

- Sinh viên nhận Học bổng IMG sẽ không được nhận học bổng của các tổ chức khác.

* Tiêu chí về tỉ trọng điểm dành cho sinh viên

TT

Tiêu chí

Hình thức đánh giá

Tỉ trọng điểm

Kết quả

1.

Hồ sơ

Đáp ứng đúng quy định về điều kiện để xét học bổng

30

Sơ tuyển danh sách ứng viên vào sát hạch

2.

Sát hạch

Một số kiểm tra: Tiếng anh, Toán, IQ, Bài luận, Làm việc theo nhóm

30

Danh sách ngắn 10 ứng viên vào phỏng vấn

3.

Phỏng vấn

Thành viên của hội đồng đánh giá chuyên ngành phỏng vấn bằng tiếng Anh và tiếng Việt

40

Đề xuất danh sách ứng viên

 

Tổng

100

 

2. Trị giá mỗi suất học bổng:

- 01 suất Học bổng trị giá 150.000.000 đồng/sinh viên/năm học;

- 01 suất Học bổng trị giá 50.00.000 đồng/sinh viên/năm học;

- Cá nhân đạt học bổng sẽ nhận được cúp Học bổng IMG và Giấy chứng nhận học bổng của ĐHQGHN.

3. Chỉ tiêu học bổng : 02 sinh viên trong toàn ĐHQGHN

4. Kế hoạch triển khai:

- GV HPĐĐ thông báo thông tin học bổng cho sinh viên;

- Sinh viên hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu xin xác nhận của GV HPĐĐ và Ban Chủ nhiệm Khoa;

- Sinh viên nộp hồ sơ học bổng về Nhà trường qua Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên.

 5. Hồ sơ đăng ký: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ bản cứng và bản scan các giấy tờ sau:

  • Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh, viết bằng tiếng Việt (theo mẫu);
  • Bảng điểm năm học 2022- 2023, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
  • Thư giới thiệu sinh viên nhận học bổng của của 01 lãnh đạo Khoa Thầy/Cô chủ nhiệm hoặc trực tiếp giảng viên giảng dạy;
  • Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (viết bằng Tiếng việt);
  • Bản photo các giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn hội, hoàn cảnh gia đình... (nếu có).

- 01 bản phô tô thẻ SV.

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận Chương trình Học bổng Sinh viên Tài năng IMG – ĐHQGHN, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6. Thời gian nhận hồ sơ: trước 11 giờ 00’ thứ Hai, ngày 18/09/2023

7. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội ( Mọi thắc mắc xin liên hệ TS. Hà Thị Thanh Thủy, ĐT:02473017123 số lẻ 1102; ; email: hssv.ued@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, GV HPĐĐ, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.

 

 

 

11:08 21/08/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ