Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2023-2024

Thực hiện Công văn số 3057/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 22/08/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo Chương trình học bổng của của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (gọi là học bổng Pony Chung) năm học 2023-2024, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Chỉ tiêu học bổng: 02 sinh viên (tỉ lệ nam /nữ là 50%)

2. Giá trị học bổng: 600 USD/ sinh viên (tương đương khoảng 14.072.000VNĐ tính theo thời giá hiện hành) .

3. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

-  Là sinh viên đại học hệ chính quy;

- Năm học 2022-2023 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả
rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc.

4.  Kế hoạch triển khai:

- GV HPĐĐ thông báo thông tin về Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2023-2024 cho sinh viên;

- Sinh viên hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu xin xác nhận của GV HPĐĐ và Ban Chủ nhiệm Khoa;

- Sinh viên nộp hồ sơ học bổng về Nhà trường qua Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên.

5.   Hồ sơ đăng ký: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ bản cứng và bản scan các giấy tờ sau:

- Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của GV HPĐĐ và Ban chủ nhiệm Khoa;

- Bảng điểm năm học 2022-2023 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bài viết tìm hiểu về Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có độ dài không quá 02 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (trong đó có nêu rõ nguyện vọng/mong muốn tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ do Quỹ Pony Chung tài trợ) (viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh);

- Bản photo các chứng nhận: Chứng chỉ ngoại ngữ, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh gi a đình…(nếu có);

- Bản photo thẻ sinh viên.

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin
(đăng ký học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2023-2024, Họ và tên, Ngày sinh, Địa
chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6. Thời gian nhận hồ sơ: trước 16 giờ 00’ thứ Sáu, ngày 08/09/2022.

7. Địa điểm nhận hồ sơ:

      Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội ( Mọi thắc mắc xin liên hệ TS. Hà Thị Thanh Thủy, ĐT:02473017123 số lẻ 1102; email: hssv.ued@vnu.edu.vn ).

      Đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên, khối ngành triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.

11:08 30/08/2023

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ